Magazyny trafiły na salony

Najważniejsze trendy na 2022 rok? Myślę przede wszystkim o e-commerce. Nie mam wątpliwości, że handel online będzie rosnąć dalej i napędzi pozostałe sektory, w tym przede wszystkim logistykę. Pamiętajmy, że każda kolejna firma z tej branży potrzebuje systemu zwrotów, dostaw, nowoczesnych magazynów etc. E-commerce jest akceleratorem biznesu, który mu towarzyszy. Będzie nadal rósł.

Z perspektywy rynku inwestycyjnego magazyny pozostaną w mainstreamie, a inwestycje w ten sektor na zdrowym, wysokim poziomie. Z niechcianego assetu magazyny trafiły na salony, co spowodowane jest m.in. zwiększeniem świadomości inwestorów poszukujących atrakcyjnych zwrotów z inwestycji przy rozsądnie niskim poziomie ryzyka.

Jeśli chodzi o wyzwania na 2022 rok, to dla rynku magazynowego będą to niewątpliwie koszty podyktowane rosnącymi cenami materiałów i usług budowlanych. Oczywiście te koszty urosły już w 2021 r., ale wcale nie jest powiedziane, że to już koniec zwyżek. Możliwe, że inflacja w Polsce będzie miała wpływ na wzrost wynagrodzeń i cen usług, a w konsekwencji koszt budowy dalej będzie rósł. Do tej pory wspomniane podwyżki cen były kompensowane spadkiem stóp kapitalizacji, co oznacza, że to inwestorzy wzięli na siebie dodatkowe ryzyko. Liczymy jednak na to, że 2022 rok przyniesie oczekiwane i dyskutowane od dawna wzrosty czynszów – zarówno nominalnych, jak i efektywnych.

Jeżeli chodzi o nasze plany na przyszłość, to szykujemy się na kolejne inwestycje. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę wzdłuż polskiej zachodniej granicy; szukamy także lokalizacji z potencjałem na wschodzie i Pomorzu. Jednocześnie dbamy o to, aby ilości towarzyszyła jakość. Szukamy ekologicznych rozwiązań, które będziemy stosować w parkach na szeroką skalę. Patrzymy na aktywa istniejące i będziemy je dostosowywać, tak aby były jak najbardziej ekologiczne, energooszczędne i future-proof. W erze rosnących kosztów zmniejszanie ilości zużywanej energii to konieczność.

Michał Białas, szef Accolade w Polsce

Udostępnij artykuł
Napisane przez