Marcin Juszczyk

POLSKA Marcin Juszczyk (Capital Park) został powołany na stanowisko przewodniczącego Urban Land Institute Poland. W nowej roli zastąpił Sørena Rodiana Olsena – dyrektora zarządzającego Logicenters Poland – i będzie pełnił swoją funkcję społecznie przez dwa lata. Marcin Juszczyk zajmuje kluczowe stanowiska w firmie dewelopersko-inwestycyjnej Capital Park, gdzie nadzoruje działalność inwestycyjną i finansową, jest także członkiem jej zarządu oraz udziałowcem. Dołączył do organizacji w 2003 r., był zaangażowany w ponad 100 transakcji dotyczących nieruchomości w całej Polsce, zabezpieczając dla firmy ponad 1,3 mld euro finansowania oraz pozyskując 130 mln euro w ramach emisji obligacji i akcji.

Pod jego przewodnictwem jednym z głównych priorytetów organizacji będzie poszerzenie zasięgu ULI Polska, zaangażowanie nowych interesariuszy w jej działalność, rozwijanie współpracy z polskimi miastami i uczelniami wyższymi oraz udoskonalenie koncepcji spotkań eksperckich.

Udostępnij artykuł
Napisane przez