Marvipol, Panattoni i Suus w centrum kraju

ŁÓDŹ Marvipol poinformował o podpisaniu dokumentów prowadzących do rozpoczęcia realizacji parku magazynowego w okolicy Łodzi. Uzgodniono, że projekt prowadzony będzie przez spółkę PDC Industrial Center 229, w skład której wejdą Marvipol Logistics, Suus Holding oraz PG Dutch Holding I BV (Panattoni). Przedsięwzięcie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez UOKiK.

Spółka PDC Industrial Center 229 podpisała też z Panattoni Development Europe umowę deweloperską dotyczącą realizacji obiektów magazynowych w okolicy Łodzi. Na mocy umowy PDC Industrial Center 229 zleca Panattoni koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu, w tym wybór generalnego wykonawcy, z którym PDC IC 229 zawrze umowę na roboty budowlane. Umowa wejdzie w życie z chwilą nabycia przez PDC ID 229 nieruchomości pod realizację projektu.

Udostępnij artykuł
Napisane przez