Mieszkania przy Targowej

ŁÓDŹ ŻD Łódź Targowa 55 sp. z o.o. ubiega się o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Targowej 55 w Łodzi. Inwestycja dotyczy działek 21/9, 21/14, 21/13. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest Paweł Żerański.

Udostępnij artykuł
Napisane przez