Miliardy na czysty transfer

ŚWIAT Brookfield Asset Management oraz Alterra Management Limited ogłosiły uruchomienie funduszu Catalytic Transition Fund (CTF) skoncentrowanego na inwestowaniu kapitału w czystą energię i mającego na celu przyspieszenie globalnej transformacji energetycznej. Fundusz zarządzany przez Brookfield wykorzysta zobowiązanie Altérra w wysokości 1 mld dolarów do przyciągnięcia łącznie 5 mld dolarów na inwestycje na rynkach wschodzących. Brookfield od momentu ogłoszenia funduszu w grudniu ub.r. pracuje nad strategią inwestycyjną i identyfikuje potencjalne projekty. Altérra planuje także zaangażować dodatkowych partnerów instytucjonalnych, w tym CDPQ z Kanady i Temasek z Singapuru, którzy wyrazili zainteresowanie wniesieniem kapitału komercyjnego do CTF. Brookfield zamierza zainwestować co najmniej 10 proc. kapitału CTF. Fundusz będzie skoncentrowany na inwestycjach na rynkach wschodzących i rozwijających się, wspierając cztery kluczowe filary agendy COP28: transformację energetyczną, dekarbonizację przemysłu, zrównoważone życie i technologie klimatyczne. Fundusz ma na celu mobilizację finansowania klimatycznego do osiągnięcia celów Net-Zero.

Udostępnij artykuł
Napisane przez