Miliony dla grupy

POLSKA Unidevelopment zawarło umowę kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska na kwotę 20 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych. Oprocentowanie jest oparte na WIBOR 3M z dodatkową marżą, a termin spłaty został ustalony na 31 grudnia 2025 r.

Udostępnij artykuł
Napisane przez