Miliony na teatr

POZNAŃ Minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz władze Poznania podpisali umowę o współprowadzeniu poznańskiego Teatru Muzycznego. Pozwoli to na budowę jego nowej siedziby i dalszy rozwój tej instytucji. Zgodnie z podpisaną w Warszawie umową Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego 110 mln zł. Pozostałe pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta Poznania. Ponadto MKiDN przez najbliższe cztery lata będzie wspierać teatr dotacjami na działalność bieżącą w wysokości 1,5 mln zł rocznie.

Udostępnij artykuł
Napisane przez