Miliony o wartości dodanej

EUROPA/UK Nuveen Real Estate zgromadził kolejnych 40 mln euro od kanadyjskiego inwestora instytucjonalnego w ramach swojej europejskiej strategii inwestycyjnej skupionej wokół aktywów typu value-add zlokalizowanych w Europie i Wielkiej Brytanii. Wcześniej do funduszu dołączyły m.in. duński fundusz emerytalny Sampension oraz spółka matka samego Nuveena – TIAA. Nuveen będzie gromadził środki na inwestycje w sektorze logistycznym, mieszkaniowym i w aktywa alternatywne do końca 2023 r. W ramach pierwszej akwizycji zarządzający nabył portfel nieruchomości self storage w Wielkiej Brytanii.

Udostępnij artykuł
Napisane przez