Mniej i więcej pod zarządem

Według badania Fund Manager Survey 2024, opublikowanego przez ANREV, INREV i NCREIF, łączna wartość zarządzanych aktywów w sektorze nieruchomości na świecie (AUM) spadła w 2023 r. do 3,7 bln euro. To spadek o 3,8 proc. w porównaniu z 3,9 bln euro odnotowanymi na koniec 2022 r.

Spadek ten oznacza drugi rok z rzędu kurczenia się globalnej branży nieruchomości nienotowanych na giełdzie, po osiągnięciu szczytowego poziomu 4,1 bln euro w 2021 r. Odzwierciedla też spadające wartości napędzane przez środowisko wysokich stóp procentowych i historycznie niski poziom aktywności w zakresie pozyskiwania kapitału, który w 2023 r. wyniósł co najmniej 117 mld euro

Na poziomie zarządzających funduszami dane wskazują jednak na wzrost średniej wartości AUM. Wzrosła ona do 38,8 mld euro w 2023 r., czyli o 12,8 proc. w porównaniu z 34 mld euro odnotowanymi na koniec 2022 r. Potwierdza to ciągłą koncentrację kapitału wśród większych zarządzających funduszami na całym świecie, przy czym skala i osiągnięcia odgrywają jeszcze ważniejszą rolę w trudnych warunkach rynkowych, ponieważ inwestorzy starają się grać bezpiecznie.

W pierwszej dziesiątce zarządzających funduszami na całym świecie doszło do przetasowań, w szczególności wśród pięciu największych zarządzających. Blackstone, Brookfield Asset Management i Prologis utrzymały odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu. Za nimi uplasowały się Metlife Investment Management i UBS Asset Management odpowiednio na czwartym i piątym miejscu. Ten ostatni, po przejęciu Credit Suisse, powrócił do pierwszej dziesiątki jako jedyny nowy uczestnik tej listy w 2023 r. Łączna wartość AUM 10 najlepszych zarządzających funduszami na świecie osiągnęła 1,9 bln euro na koniec 2023 r. Średnie AUM na zarządzającego funduszem wyniosło 189,6 mld euro – w porównaniu z 182,5 mld euro w 2022 r.

W Europie UBS, na świecie Blackstone

UBS Asset Management zajął pierwsze miejsce w Europie, podwajając swoje AUM z 48,2 mld euro w 2022 r. do 94,4 mld euro w 2023 r. Wynika to w dużej mierze z przejęcia Credit Suisse. Swiss Life Asset Management i Blackstone zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce, podobnie jak w 2022 r. Patrizia i DWS awansowały w tym roku w europejskich rankingach odpowiednio na szóste i ósme miejsce.

 

Blackstone utrzymał swoją pozycję na szczycie listy zarządzających funduszami w Ameryce Północnej z AUM w wysokości 241,6 mld euro w 2023 r. Pozostawia to lukę w wysokości 44,1 mld euro w AUM do Prologisu na drugim miejscu. Na trzecim miejscu znalazł się MetLife Investment Management. Blackstone jest jedynym zarządzającym funduszami, który znalazł się w pierwszej dziesiątce we wszystkich trzech regionach (Azja i Pacyfik, Europa i Ameryka Północna), a także w przypadku strategii globalnych.

Sporo suchego prochu

Fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe nadal stanowią główne źródła kapitału dla globalnych nieruchomości, reprezentując łącznie 59 proc. całkowitego kapitału przeznaczonego na tę klasę aktywów. Na poziomie globalnym nie odnotowano znaczących zmian w źródłach kapitału, a w 2023 r. nastąpiła kontynuacja trendów, które rozpoczęły się w 2022 r. lub wcześniej. Państwowe fundusze majątkowe odnotowały jednak niewielki spadek swojego globalnego wkładu w rynek nieruchomości, odpowiadając za 8,5 proc. światowych przepływów kapitałowych w 2023 r. (9,1 proc. w 2022 r.).

– Najnowsze wyniki wskazują na umiarkowany spadek całkowitego globalnego AUM na rynku nieruchomości, aczkolwiek z interesującymi „kieszeniami wzrostu” wśród większych zarządzających funduszami i tych mniejszych niszowych graczy wykorzystujących swoją specjalistyczną ofertę. Tymczasem znaczna ilość suchego prochu – środków gotowych do zainwestowania – wynosząca 223 mld euro, 8 proc. globalnego AUM, może doprowadzić do szybkiego wzrostu przepływów inwestycyjnych, ponieważ przepaść między chętnymi kupującymi i sprzedającymi nadal się zmniejsza. Równie uderzające jest to, że tylko europejscy zarządzający funduszami przewidują aktywność w zakresie fuzji i przejęć korporacyjnych w 2024 r. – mówi Iryna Pylypchuk, dyrektor ds. badań i informacji rynkowych INREV.

 

fot. Pexels/airamdphoto

Udostępnij artykuł
Napisane przez