Murapol chce na GPW

POLSKA Grupa Murapol ogłosiła zamiar przeprowadzenia przez większościowego akcjonariusza pierwszej oferty publicznej akcji spółki. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje spółki i skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Grupa planuje się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udostępnij artykuł
Napisane przez