Murapol dalej z EPP

Zgodnie z zapowiedziami z początku roku Murapol i EPP finalizują umowy współpracy związane z budową osiedli (na około 2415 mieszkań łącznie) na terenach centrów handlowych M1. 

Spółki zależne Murapolu zawarły w tym celu umowy ze spółkami zależnymi luksemburskiej Horse Group (to dawne M1 JV z grupy EPP i ona nabyła nieruchomości od Metro Properties). Od Horse Group Murapol przejmuje prawo własności nieruchomości położonych w Częstochowie, Kielcach, Poznaniu i Tychach pod warunkami m.in. uzyskania ostatecznej i prawomocnej kompleksowej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Termin końcowy na zawarcie umów przyrzeczonych to od 36 do 48 miesięcy. Łączna cena nabycia nieruchomości wynosi 106 mln zł netto i może się zwiększyć w przypadku możliwości realizacji inwestycji o większej powierzchni użytkowej mieszkalnej niż określona umowami.

Jednocześnie spółka Murapol Real Estate SA zbyła po 17,5 proc. udziałów w spółkach zależnych na rzecz EPP NV, a także zawarła z nim umowy opcji dotyczące udziałów posiadanych przez EPP NV w spółkach jej zależnych. Na ich podstawie po zawarciu umowy przenoszącej własność danej nieruchomości Murapol będzie mieć prawo nabycia od EPP NV wszystkich posiadanych udziałów w danej spółce zależnej, a z kolei EPP NV będzie mieć prawo sprzedaży na rzecz Murapolu wszystkich posiadanych udziałów w danej spółce zależnej. Intencją jest posiadanie przez Murapol wszystkich udziałów w danej spółce zależnej przed ukończeniem przedsięwzięcia deweloperskiego.

 

 

fot. Pexels/wdnet

Udostępnij artykuł
Napisane przez