Murapol składa wniosek

GLIWICE Murapol Real Estate złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, parkingami, układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Knurowskiej. Wniosek dotyczy działek nr 1489, 1490 i 1488 o łącznej powierzchni 2,5 ha.

Udostępnij artykuł
Napisane przez