Murapol z pozwoleniem

GDYNIA Murapol Real Estate uzyskał pozwolenie na budowę zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, usługami w parterach, zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni. Objęta pozwoleniem działka 2552 ma powierzchnię ok. 1,7 ha.

Udostępnij artykuł
Napisane przez