Nad jeziorem

OLSZTYN Nord Inwest stara się o pozwolenie na budowę zespołu trzech budynków usług turystycznych z funkcjami towarzyszącymi i garażami podziemnymi wraz z rozbiórką budynku niemieszkalnego przy ul. Miłej. Wnioskiem objęto działki nr 1, 2/12 i 2/13 o łącznej powierzchni ok. 2 ha. Nord Inwest to wewnętrzne centrum usług wspólnych dla Grupy DBK.

Udostępnij artykuł
Napisane przez