Napawanie optymizmem

POLSKA Według badań GfK – An NIQ Company polscy konsumenci coraz lepiej oceniają stan swoich finansów i z większym optymizmem patrzą w przyszłość – własnego i krajowego budżetu. Barometr nastrojów konsumenckich, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje w zakresie postaw konsumenckich, w maju 2024 r. wyniósł 3,6 pkt, co oznacza wzrost o 2,3 jednostki w stosunku do kwietnia. To tym samym najlepszy wynik barometru od września 2019 r. W najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik to nawet 29,3 na plusie. Średni wskaźnik w UE to – 13,2 pkt.

Udostępnij artykuł
Napisane przez