NEPI Rockcastle ma zapłacić za Krokusa i Serenadę

POLSKA Kancelaria DWF poinformowała, że NEPI Rockcastle ma zapłacić 30 mln euro kary umownej oraz odsetki i koszty arbitrażu właścicielom CH Krokus i CH Serenada (wybudowanych przez Mayland), po tym jak transakcja sprzedaży obu centrów nie doszła do skutku. Centrum Krokus Sp. z o.o. oraz Centrum Serenada Sp. z o.o. to podmioty kontrolowane przez Foncière Euris – większościowego udziałowca francuskiego konglomeratu Rallye, który kontroluje Casino Group.

Trybunał arbitrażowy ICC stwierdził, że transakcja nie została sfinalizowana w efekcie celowego działania przyszłego nabywcy. NEPI Rockcastle miał z rozmysłem nie spełnić określonego warunku poprzedzającego zamknięcie transakcji. Dokumenty transakcyjne zastrzegały karę umowną w wysokości 30 mln euro. Właścicieli centrów reprezentowali prawnicy DWF.

Przedstawiciele NEPI Rockcastle podali z kolei, że są rozczarowani orzeczeniem trybunału. Utrzymują, że decyzja o rozwiązaniu umowy była w ocenie zarządu zgodna z prawem i w najlepszym interesie spółki. NEPI podało również, że orzeczenie arbitrażowe może być zaskarżone przed sądem w Polsce, a spółka rozważa obecnie zakwestionowanie decyzji arbitrażu.

Udostępnij artykuł
Napisane przez