Nieruchomości stracą na wojnie

EUROPA Pozagiełdowy sektor inwestycji w nieruchomości w Europie odnotował kolejny rekord w IV kwartale 2021 r. wskazuje INREV (Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Pozagiełdowych Spółek Sektora Nieruchomości). Zgodnie z INREV pan-European Quarterly Asset Level Index podmioty nienotowane na giełdach w ostatnim kwartale 2021 r. wygenerowały stopę zwrotu z aktywów na poziomie 4,85 proc. Na wynik wpływ miał przede wszystkim znaczący wzrost kapitału, który wpłynął do sektora w badanym okresie i który wyniósł 3,99 proc.

Jak podkreśla Iryna Pylypchuk, szefowa działu research and market information w INREV, pomimo pozytywnych danych z końca 2021 r. początek 2022 r. może przynieść znaczące zmiany. Bo wojna w Ukrainie wyraźnie negatywnie wpływa na nastroje wśród inwestorów, głównie za sprawą rosnącej presji inflacyjnej. – Im większa niepewność geopolityczna, tym nastroje wśród inwestorów gorsze. Nawet w przypadku inwestycji w nieruchomości nienotowane na giełdzie, które jako ta konkretna klasa aktywów zawirowania geopolityczne znoszą relatywnie dobrze zauważa Pylypchuk.

fot. SevenStorm Juhaszimrus/Pexels

Udostępnij artykuł
Napisane przez