Nowe życie dla Katowic

Na przełomie 2021 i 2022 r. ma być uchwalone nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym zostaną określone najnowsze wytyczne rozwoju stolicy Śląska na najbliższe lata – zapowiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic, który wziął udział w pierwszym spotkaniu z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez ULI Poland.

Prezydent Katowic poinformował również, że w najbliższych ośmiu latach cały obszar miasta może zostać pokryty planami.
Studium i plany miejscowe są jedynie częścią, choć podstawową, szerszej strategii dla miasta. – Jedną z kluczowych inwestycji w obecnej perspektywie finansowej będzie budowa Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenach po likwidowanej kopalni KWK Wieczorek. W ten projekt będzie zaangażowany sektor prywatny z obszaru gamingu, e-sportu i nowych technologii. Chcemy także pozyskać finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – zapowiedział prezydent Katowic.

To może być projekt miliardowej wartości na terenie o powierzchni ok. 20 ha. Katowice mogą też liczyć na rozbudowę infrastruktury transportowej, m.in. przebudowę DK 81 (węzły drogowe Giszowiec i Piotrowice), przebudowę wylotu DTŚ w kierunku wschodnim czy budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Stęślickiego do al. Korfantego i dalej do Siemianowic Śląskich. W planach jest też budowa linii tramwajowej na południe miasta oraz budowa węzła przesiadkowego Kostuchna.

Miasto deklaruje też rozwój w kierunku zrównoważonej mobilności, zapowiada strefę płatnego parkowania i strefę ograniczenia prędkości do 30 km/h. – Planujemy ponadto emisję obligacji komunalnych w związku z budową stadionu miejskiego. Otrzymaliśmy również dofinansowanie dla inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 65,3 mln zł – dodaje prezydent Katowic. Kluczowa dla rozwoju jest jednak szersza – kilkudziesięcioletnia – wizja. Pojawia się w niej m.in. kontynuacja zabudowy wysokiej i wysokościowej w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych w orientacji równoleżnikowej.

Archiwum, luty 2021

Udostępnij artykuł
Napisane przez