Od samochodów do bloków

RADZYMIN Spółka Nivette Development 1 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego. Wniosek dotyczy działki nr 22/2 o powierzchni ok. 1 ha. Nivette Development to spółka z siedzibą w Warszawie powiązana również z Lars Lighting czy Centrum Samochodowym Nivette.

Udostępnij artykuł
Napisane przez