Orlen na zakupach

PŁOCK Orlen nabył w drodze przetargu dwie nieruchomości położone przy ul. Okólnej (obręb Trzepowo) będące własnością Gminy Miasta Płock. Pierwsza z nich składa się z działek 197/1, 198/7, 200/2 i 202/12 o łącznej powierzchni 5,4083 ha. Druga stanowi działkę 199/3 o powierzchni 3,0661 ha. Oferta spółki wyniosła odpowiednio 8 534 601 oraz 5 292 198 zł brutto. Orlen był jedynym uczestnikiem przetargów. Zgodnie z planem jest to teren zabudowy produkcyjnej i magazynowej. O przetargach pisaliśmy na etapie ich ogłoszenia: „Dublet pod magazyny”.

Udostępnij artykuł
Napisane przez