Panova z kredytami

POLSKA Spółki zależne Panovy Panova Invest Kłodzko 1 i Panova Kłodzko 2 zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowy dotyczące kredytów budowlanych na kwotę 6,77 i 5,52 mln zł podlegających konwersji na kredyty inwestycyjne oraz kredyty VAT w kwocie nieprzekraczającej 3 mln i 2,5 mln zł. Kredyty budowlane i VAT mają być spłacone do 30 września 2023 r. lub przez konwersję na kredyty inwestycyjne zapadające 30 września 2028 r.

Panova buduje od wiosny w Kłodzku park handlowy zlokalizowany u zbiegu ulic Dusznickiej i Letniej. Około 80 proc. obiektu jest już wynajęte, najemcami są m.in. Aldi, Action, Martes Sport, Sinsay, Neonet oraz Rossmann. Obok powstać ma też market budowlany.

Udostępnij artykuł
Napisane przez