Patrizia zainwestuje w mieszkania socjalne

EUROPA Patrizia przygotowuje się do uruchomienia nowego zrównoważonego funduszu – wartego 500 mln euro. Wehikuł o nazwie Patrizia Sustainable Communities zapewnić ma środki na budowę tanich i zrównoważonych mieszkań na terenie 25 europejskich miast.

Pierwsza inwestycja ma ruszyć w Irlandii. Kapitał w wysokości 125 mln euro już popłynął od dwóch duńskich funduszy emerytalnych. Ale to nie wszystko. Najmłodsze dziecko Patrizii zasili inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym biblioteki, domy opieki czy ośrodki zdrowia. Fundusz został zakwalifikowany jako tzw. impact investing, czyli instrument inwestycyjny ze zdolnością wytwarzania pozytywnych, wymiernych korzyści dla środowiska i lokalnych społeczności. Budynki wybudowane przez Patrizię przekazywane będą pracownikom niższego szczebla, niezdolnym do zakupienia lub wynajmu własnego lokum w pobliżu miejsca pracy oraz osobom oczekującym na mieszkania socjalne.

Patrizia podaje, że popyt na tanie i socjalne mieszkania w Europie rośnie i będzie rósł w kolejnych latach. Przeszło 80 mln Europejczyków przyznaje, że ceny na rynku mieszkaniowym przekraczają ich możliwości finansowe, co skutkuje izolacją społeczną w przypadku 75 mln mieszkańców tego kontynentu.

– Dla efektywnego i zrównoważonego zarządzania miastem mieszkańcy w każdym wieku oraz na każdym poziomie zasobności powinni mieć dostęp do miejsca zamieszkania, pracy i odpoczynku, ale też edukacji i opieki zdrowotnej – powiedziała Marleen Bikker-Bekkers, zarządzająca funduszem Patrizia Sustainable Communities. – Dzięki środkom, które otrzymaliśmy od funduszu AP Pension i PKA, możemy rozpoczynać projekt w Dublinie, gdzie ponad 60 tys. mieszkańców czeka na zakwaterowanie socjalne – dodaje.

Udostępnij artykuł
Napisane przez