Patrizia zrównoważona

Patrizia AG dokonała pierwszego zamknięcia swojego pierwszego funduszu Sustainable Future Ventures kwotą 100 mln euro. Na fundusz venture capital złożyły się fundusze emerytalne, firmy rodzinne, ale także najwięksi strategiczni inwestorzy i zarządzający w sektorze nieruchomości.

Sustainable Future Ventures inwestuje w spółki technologiczne o największym potencjale wzrostu dostarczające konkretne narzędzia z obszaru zrównoważonego budownictwa. Ma on być pierwszym z kilku zaplanowanych instrumentów inwestycyjnych skupionych wokół dostawców nowych technologii i zapewnianych przez nich nowatorskich rozwiązań.

Na czele funduszu stanęli sami partnerzy Patrizii: Conan Lauterpacht i  Matthew Chagan. Pierwszy SFV koncentrować się będzie na rynku europejskim. Na obecnym etapie fundusz zainwestował już w dwie spółki – GBuilder oraz Liftango – które postrzega jako wiodące w procesie rozwoju nowego sektora.

Patrizia to zarządca inwestycyjny specjalizujący się w inwestycjach w nieruchomości, działa również na polskim rynku. W lutym 2022 roku firma sprzedała nieruchomości biurowe w Warszawie na rzecz Vig Fund. W skład tego portfela, zgromadzonego w latach 2011-2014, wchodziły budynki: N21 przy ul. Nowogrodzkiej 21, Norway House przy ul. Lwowskiej 19, CH25 przy ul. Chmielnej 25.

 

fot. pexels/pixabay

Udostępnij artykuł
Napisane przez