PBB zwiększa rezerwę na ryzyko

W obliczu utrzymującej się słabości na rynku nieruchomości komercyjnych Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) znacznie zwiększył rezerwy na ryzyko. Wynik rezerw na ryzyko za pierwsze dziewięć miesięcy roku finansowego 2023 r. wyniósł –104 mln euro wobec – 38 mln euro przed rokiem. Zysk PBB przed opodatkowaniem wyniósł do końca września 2023 r. 91 milionów euro w porównaniu ze 159 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W swojej prognozie wydanej na początku 2023 r. PBB zakładało zysk przed opodatkowaniem w przedziale od 170 do 200 mln euro.

– Oczekujemy stabilizacji rynków nieruchomości w pierwszej połowie 2024 r., zauważając, że proces ustalania zrównoważonego poziomu cen na rynku trwa wyraźnie dłużej, niż oczekiwano. Dlatego zdecydowaliśmy się znacznie zwiększyć rezerwy na ryzyko już w trzecim kwartale. Choć obniżyliśmy prognozy na cały rok 2023, to oczekujemy, że pozostaniemy wyraźnie zyskowni – deklaruje Andreas Arndt, CEO PBB.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynkach nieruchomości, przedstawiciele banku zakładają, że w przeciwieństwie do poprzednich lat nie zostanie wypłacona specjalna dywidenda. Jednak ogólna propozycja dywidendy pozostaje uzależniona od warunków polityki dywidendowej PBB i zostanie podjęta i ogłoszona razem z wynikami za cały rok 2023.

 

fot. Pexels/ramon-perucho

Udostępnij artykuł
Napisane przez