Pekabex dla Anton Röhr

MOSINA Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex zawarła umowę z Anton Röhr SA. Transport Międzynarodowy Poznań na realizację budowy budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową i portiernią oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Lema w Mosinie. Według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość umowy odpowiada 6 proc. przychodów grupy Pekabex. Zgodnie z umową prace mają się rozpocząć w ciągu trzech dni od momentu wydania placu i dziennika budowy. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 3 kwietnia 2023 r.

Udostępnij artykuł
Napisane przez