Pekabex z Samsungiem!

POLSKA/KOREA/CEE Pekabex poinformował o zawarciu memorandum z koreańską Samsung C&T Corporation, mającego na celu ustalenie ram i obszarów potencjalnej współpracy, w tym inwestycji dotyczących infrastruktury transportowej i budowy obiektów produkcyjno-magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca dotyczyć ma rozbudowy mocy produkcyjnych i modernizacji fabryk, a także wejścia na rynek obejmujący sąsiadujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Strony zamierzają przy tym wspólnie realizować współpracę techniczną w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku i technologii zautomatyzowanej produkcji. Zgodnie z memorandum inwestycje realizowane w Europie Środkowo-Wschodniej będą w miarę możliwości uwzględniać rozwiązania konstrukcyjne oparte na technologii prefabrykatów żelbetowych Pekabex. Spółka z Poznania ma też mieć pierwszeństwo jako wykonawca robót.

Udostępnij artykuł
Napisane przez