Piotr Paśko

POLSKA Piotr Paśko został nowym partnerem MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Jest doradcą podatkowym i ekspertem specjalizującym się w krajowych oraz transgranicznych projektach restrukturyzacyjnych. Posiada doświadczenie transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem budynków biurowych, magazynów, budynków mieszkaniowych (w tym PRS), domów studenckich, pojedynczych działek oraz całych banków ziemi itp., a także rozbudowanych portfeli aktywów nieruchomościowych i platform inwestycyjnych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez