Porr ma wyniki

AUSTRIA Wartość portfela zamówień Porr w 2022 r. wzrosła do 8,2 mld euro. Grupa odnotowała też 8,7-proc. wzrost produkcji (do 6,226 mld euro) oraz 11,9-proc. wzrost przychodów (do 5,786 mld euro), głównie dzięki projektom infrastrukturalnym realizowanym na terenie Austrii, która pozostaje najważniejszym rynkiem dla Porra. Po niej są Niemcy i Polska. Marża EBT Porra w roku ubiegłym osiągnęła poziom 1,8 proc.

Udostępnij artykuł
Napisane przez