Pozwolenie na widowiska

BIAŁYSTOK Miasto Białystok uzyskało pozwolenie na budowę budynku hali widowiskowo-sportowej, wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami parkingowymi w liczbie 397 szt., oraz kontenerowej stacji transformatorowej na części działki 1/49 (obręb 22 – Krywlany) przy ul. Dywizjonu 303 w Białymstoku. Planowana liczba miejsc na widowni wynosi ok. 6,4 tys., z czego 5 tys. miejsc na trybunach stałych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez