Pożyczka na Hamburgera

POLSKA Mr Hamburger zawarł z powiązaną spółką Badimex umowę pożyczki odnawialnej na kwotę 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na bazie stopy WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3 pkt proc. Spłata pożyczki powinna zostać zrealizowana do 31 grudnia 2023 r.

Udostępnij artykuł
Napisane przez