Pozytywnie w Kutnie

KUTNO Witold Marciniak prowadzący działalność pod nazwą Wit-Mar został zwycięzcą przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Lotniczej w Kutnie. Cena wywoławcza działki 573/6 o powierzchni 1,0580 ha, przeznaczonej pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wynosiła 1,12 mln zł netto. Do przetargu zostały dopuszczone dwa podmioty. Najwyższa oferta wyniosła 1 414 500 zł brutto. Głównym przedmiotem działalności zwycięskiej firmy są prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa dróg oraz recykling i sprzedaż kruszywa.

Udostępnij artykuł
Napisane przez