Pracujemy nad kolejnymi wielofunkcyjnymi projektami

Bez wątpienia pandemia stała się katalizatorem zmian, które będą wyznaczać kierunek i standardy działań na kolejny rok. Po pierwsze to decentralizacja dużych ośrodków biurowych na rzecz rozwoju lokalizacji poza centrum lub w pobliżu dzielnic mieszkaniowych. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę hybrydową i jednocześnie pozwala pracownikom na kontakt z resztą zespołu czy stacjonarne spotkania służbowe. Po drugie rozwój projektów mixed-use i przekształcanie monofunkcyjnych dzielnic biurowych w otwarte na miasto, przyjazne i żywe przestrzenie.

Jeśli chodzi o handel, to w pandemii najlepiej radziły sobie obiekty typu convenience; to właśnie tego typu koncepty są dla wielu konsumentów pierwszym wyborem podczas robienia zakupów. Ten trend będzie się naszym zdaniem wzmacniał. Z kolei wielkopowierzchniowe obiekty handlowe coraz częściej będą podlegały konwersji na centra logistyczne last mile lub będą całkowicie zastępowane przez nowe projekty mixed-use use z dużym komponentem mieszkaniowym.

Kolejnym ważnym trendem jest rozwój rozwiązań proptech. Szczególnie w obiektach mixed-use aplikacje stają się istotnym narzędziem ułatwiającym korzystanie z usług i atrakcji dostępnych w budynkach. Przykładem może być aplikacja budynkowa Fabryki Norblina. W centrum zainteresowań pojawiły się również kwestie ESG. My przygotowujemy właśnie swoje pierwsze sprawozdanie pozafinansowe za 2021 r. Obserwujemy, że dla naszych inwestorów, analityków i najemców to także coraz ważniejszy temat.

Nasze plany na 2022 r. to dokończenie komercjalizacji Fabryki Norblina i ustabilizowanie tej inwestycji pod kątem odwiedzalności i generowanych przychodów. Jesteśmy w bardzo zaawansowanej fazie pracy nad kilkoma kolejnymi, wielofunkcyjnymi projektami, m.in. na Polskim Haku w Gdańsku oraz przy ogromnej inwestycji Nowy Wełnowiec w Katowicach. Mamy w planach również nowe przedsięwzięcia w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku i na zachodnim wybrzeżu Bałtyku.

 

Marcin Juszczyk, CIO/CFO, członek zarządu, Grupa Capital Park

Udostępnij artykuł
Napisane przez