Projekt na trzy paski

WARSZAWA/ŁÓDŹ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą Databout umowę dotyczącą przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej poszerzenia 89 km autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu i zaplanowania rozwiązań w zakresie samowystarczalności energetycznej oświetlenia węzłów w ramach rozbudowy trasy. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych przepisami decyzji i zezwoleń w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Zakres kontraktu obejmuje ponadto opracowanie rozwiązań, których celem będzie uzyskanie samowystarczalności energetycznej trasy. Wartość umowy to niemal 25,5 mln zł.

 

Udostępnij artykuł
Napisane przez