Ronson warunkowo dokapitalizowany

POLSKA Ronson Development i jego główny akcjonariusz Amos Luzon Development and Energy Group zawarli umowy inwestycyjne ze Sphera Master Fund L.P., More Provident Funds Ltd., Sphera Small Cap Fund L.P. oraz EJS Galatee Holdings, na podstawie których spółki te zainwestują łącznie 45 mln ILS (57,22 mln zł) w Ronsona. Środki zostaną przekazane po spełnieniu wszystkich warunków umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia.
W komunikacie spółka podała także, że umowy przyznają inwestorom określone prawa, które znajdą zastosowanie po wycofaniu akcji Ronsona z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym prawa do obejmowania instrumentów zamiennych na akcje Ronsona oraz prawa do konwersji ich inwestycji na akcje Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.

Udostępnij artykuł
Napisane przez