Ronson z inwestorem zejdzie z parkietu

POLSKA/ŚWIAT Ronson i jego główny akcjonariusz Amos Luzon Development i Energy Group podpisali umowę inwestycyjną typu safe z Klirmark Opportunity Fund III LP. Na jej podstawie inwestor dokapitalizuje Ronsona łączną kwotą 15 mln szekli izraelskich (ok. 19 mln zł). Umowa przyznaje nowemu inwestorowi prawa, które znajdą zastosowanie po wycofaniu akcji Ronsona z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym prawo do obejmowania instrumentów zamiennych na akcje emitenta oraz do konwersji ich inwestycji na walory spółki Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.

Udostępnij artykuł
Napisane przez