Równa zrzutka na stołeczne drogi

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać ma nowe zarządzenie prezydenta Warszawy w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych. Chodzi ni mniej, ni więcej, tylko o partycypację inwestorów prywatnych w kosztach budowy infrastruktury drogowej.

Nie żeby deweloperzy nie musieli łożyć do tej pory na infrastrukturę, można ich do tego zobowiązać wykorzystując ustawę. Nowe zarządzenie ma jednak uporządkować zasady zawierania umów z miastem i wprowadza ujednolicone opłaty. Żeby zostać objętym taką procedurą, inwestor powinien złożyć wniosek (nie musi korzystać z nowych rozwiązań, może wybrać dotychczasową drogę) o zawarcie stosownej umowy. Negocjacjami jej zapisów zająć się ma specjalnie powołany do tego zespół pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Rozwoju. W skład zespołu wchodzić mają też przedstawiciele kilku biur ratusza i spółek miejskich. Zarządzeniem objęte mają być projekty handlowe o powierzchni użytkowej powyżej 1 tys. mkw. oraz inna zabudowa większa niż 5 tys. mkw.

Dokument wprowadza ujednolicony cennik stawek, według których wyliczać się będzie wartość inwestycji drogowej wskazanej w umowie z ratuszem. I tak za każdy metr kwadratowy mieszkania lub hotelu w strefie śródmieścia funkcjonalnego deweloper ma płacić 125 zł, w strefie miejskiej – 156,26 zł, a na przedmieściach – 193,75 zł. Pozostała zabudowa to wydatek rzędu 200 zł za 1 mkw. niezależnie od strefy. Cennik zakłada też dodatkowe opłaty za każde miejsce postojowe dla samochodu osobowego. W zabudowie hotelowej, biurowej i usługowej – 10 tys. zł za miejsce postojowe. Dok dla pojazdów ciężarowych ma zaś kosztować 20 tys. zł. Stawki mają być co roku waloryzowane.

Archiwum, listopad 2021

Udostępnij artykuł
Napisane przez