Rozstrzygnęli przetargi

ELBLĄG Pozytywnie zakończyły się przetargi na nieruchomości ogłoszone przez Prezydenta Elbląga. Jedynym uczestnikiem licytacji parceli położonej przy ul. Michała Rosnowskiego była spółka Schmid Polska należąca do szwajcarskiej grupy zajmującej się produkcją systemów energetycznego wykorzystania biomasy. Jej oferta za działki 895, 896 i 901 o łącznej powierzchni 7,4579 ha wyniosła 7 726 500 zł netto. Cena wywoławcza była ustalona na 7,65 mln zł. O przetargu pisaliśmy w „PI” nr 157.

Cztery podmioty dopuszczono z kolei do przetargu na działkę 13 o powierzchni 1,4658 ha położoną przy ul. Radomskiej 23b. Najwyższą ofertę, w wysokości 4,1 mln zł netto złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Meyer” Michał Meyer. Cena wywoławcza wynosiła 1,755 mln zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy usługowej (z zakresu obsługi portu).

Udostępnij artykuł
Napisane przez