Rozwijają przy Masztowej

POZNAŃ Spółka Dombud Development wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wraz parkingiem naziemnym, drogami wewnętrznymi, chodnikiem i placem zabaw przy ul. Masztowej. Wniosek dotyczy działek nr 88/3 i 87/2 o łącznej powierzchni 1,8 ha.

Udostępnij artykuł
Napisane przez