Rywin ma partnera do hoteli

POLSKA Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PBP Group zgłosiły do UOKiK zamiar utworzenia trzech spółek, które posłużą do realizacji budowy kompleksu hotelowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną i mariną, a także osadą domów jednorodzinnych i apartamentów.

Solter Capital FIZAN działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, natomiast spółki, które znajdują się w jego portfelu inwestycyjnym, prowadzą działalność na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, rynku ubezpieczeniowym, rynku meblarskim, rynku elektronicznych aukcji nieruchomości oraz rynku usług finansowych. Podmiot osobowo powiązany jest z Marcinem Rywinem. PBP Group działa na rynku sprzedaży łodzi rekreacyjnych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez