Saule z umową na perowskitowe etykiety

POLSKA Saule Technologies, spółka zależna Saule, podpisała umowę dotyczącą dostawy i wdrożenia pilotażowego PESL do referencyjnego obiektu handlowego X-Kom. Umowę zawarto na dostawę produktu PESL wraz z oprogramowaniem, wdrożenie oprogramowania dedykowanego oraz udzielenie licencji na nie i gwarancji jakości. Saule to wrocławska firma, która jako pierwsza na świecie rozpoczęła komercyjną produkcję ogniw perowskitowych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez