Setki hektarów pożądane

POLSKA Enea Nowa Energia, która rozwija w Grupie Enea projekty oparte na odnawialnych źródłach energii i zarządza nimi, poszukuje gruntów inwestycyjnych do wydzierżawienia pod budowę farm fotowoltaicznych. Spółka proponuje współpracę do 29 lat.

Grupa Enea poszukuje gruntów inwestycyjnych, które będą spełniać następujące warunki: powierzchnia od 2 ha do 100 ha; klasa gruntu wyłącznie IV–VI, teren niezalesiony; grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z zapisami dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE; nieruchomości zlokalizowane poza wszelkimi formami ochrony przyrody oraz poza terenem zalewowym; bliska odległość od linii średniego napięcia (SN) lub głównego punktu zasilania (GPZ).

Udostępnij artykuł
Napisane przez