Słowacy przybili do portu wieżowców

WARSZAWA HB Reavis zawarł z Cyfrowym Polsatem umowę dotyczącą realizacji projektu w Porcie Praskim. Wspólne przedsięwzięcie ma polegać na zagospodarowaniu położonej w Warszawie nieruchomości, w tym budowie budynków biurowych z dodatkową powierzchnią handlową.

Chodzi o obszar Portu Praskiego, który spółka o tej samej nazwie zagospodarowuje już od kilku lat. Na razie realizowana jest część mieszkalna od ul. Okrzei. W planach jest zagospodarowanie pirsów portowych i budowa wieżowców od strony stacji metra Stadion Narodowy.

Zawarta umowa obejmuje sprzedaż przez spółki z grupy Polsatu 50 proc. udziałów w spółkach Port Praski City II oraz Port Praski Medical Center. Łączna cena sprzedaży udziałów wynieść ma ok. 24,3 mln euro. Kwota ta będzie podlegać korekcie w oparciu o wysokość kapitału obrotowego spółek JV w dniu zamknięcia transakcji oraz finalny metraż powierzchni biurowej i handlowej wybudowanej na nieruchomości będącej przedmiotem projektu. Umowę JV będą realizowały spółki Port Praski City II oraz Port Praski Medical Center, które będą współkontrolowane przez Pantanomo (spółkę z grupy Polsatu) oraz HB Reavis Holding (będą posiadać po 50 proc. udziałów w tych spółkach).

Cyfrowy Polsat podał, że rozpoczęcie realizacji wspólnego projektu, poza spełnieniem warunków zawieszających (m.in. zgoda UOKiK), będzie wymagało w kolejnym kroku uzyskania stosownych pozwoleń na budowę. Tym samym określenie precyzyjnych terminów i kosztów realizacji projektu w ramach biznesplanu dokonane zostanie przez wspólników w przyszłości. Cały teren Portu Praskiego liczy ok. 38 ha. Dotychczasowe pomysły zabudowy zawierały m.in. budowę pięciu wieżowców. Nad koncepcją dla całego terenu pracuje pracownia APA Wojciechowski.

Udostępnij artykuł
Napisane przez