Solorz wybuduje bioelektrownię

RYBNIK Miasto podpisało list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK w sprawie wartego 500 mln zł projektu Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego. Głównym akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej ZE PAK jest Zygmunt Solorz. W ramach inwestycji powstać mają sortownia i kompostownia, instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i budowlanych. Kluczowa dla projektu jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska będzie je przetwarzać na energię cieplną, elektryczną i wodór. Projekt, kosztorys oraz harmonogram budowy centrum mają być gotowe w czerwcu br.

Udostępnij artykuł
Napisane przez