Spa od syndyka

WIELICZKA Syndyk (Kancelaria Biegłego Rewidenta CFI Mirosław Filipak, Kraków) masy upadłości Turówka Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, zorganizowaną część przedsiębiorstwa Turówka Hotel & Spa, położoną w Wieliczce przy ul. Stefana Żeromskiego 1, po cenie nie niższej niż 11 172 000 zł. W jej skład wchodzi 53-pokojowy hotel z restauracją, basenem, dwiema salami konferencyjnymi oraz grotą solną zlokalizowany na parceli o powierzchni 0,8245 ha (działki: 135/1, 222/1, 222/2, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226 i 1902). Oferty należy składać do 22 maja.

Udostępnij artykuł
Napisane przez