Pomimo zawirowań na rynkach, rosnących kosztów oraz wyzwań związanych z koniecznością przestawiania się całego sektora na zrównoważone tory optymistycznie patrzymy na nadchodzący rok. Mamy ku temu powody wypływające z doświadczeń 2022 r.

Widzimy wciąż duże zapotrzebowanie na obiekty biurowe typu prime w największych miastach regionalnych, gdzie prężnie rozwijają się podmioty z branży IT i usług dla biznesu. Dobrym przykładem jest oddany do użytku w lipcu 2022 r. projekt Global Office Park, który dostarczył na katowicki rynek ok. 55 tys. mkw. powierzchni biurowej i jest już w ponad 90 proc. skomercjalizowany, a wśród jego najemców można wymienić chociażby Keywords Studios czy ING Hub.

Przewidujemy utrzymanie się tego trendu w 2023 r. Dobrze zlokalizowane, wysokiej jakości projekty pozwalające na optymalizację kosztów eksploatacyjnych dzięki niskiej energochłonności i zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom budynkowym nie powinny mieć problemów z zainteresowaniem najemców. Tym bardziej że w ostatnich kwartałach obserwujemy spadek aktywności deweloperów nie tylko w Warszawie, ale i w regionach, co przełoży się na mniejszą dostępność dużych, nowoczesnych powierzchni. W Cavatina Holding zamierzamy kontynuować realizację naszych wieloetapowych inwestycji, ale też uruchamiać kolejne.

Rok 2023 będzie także zdominowany przez przygotowanie się podmiotów z sektora do zmian wywołanych wejściem w życie kolejnych regulacji prośrodowiskowych. Wciąż niewiele jest podmiotów aktywnie pracujących nad dostosowaniem do nowych realiów, tymczasem dokumenty takie jak taksonomia czy dyrektywa CSRD uderzą ostatecznie nawet w mniejsze podmioty będące np. w łańcuchu dostaw dużych spółek, ale też poszukujące tańszego finansowania. My kontynuujemy śrubowanie standardów zrównoważonego budownictwa, badamy ślad węglowy projektów dla wszystkich trzech zakresów, w 2022 r. po raz pierwszy opublikowaliśmy raport ESG i szykujemy się do strategii stopniowej dekarbonizacji.

 

Rafał Malarz, prezes zarządu, Cavatina Holding

Udostępnij artykuł
Napisane przez