Stabilizacja i alternatywy

W tym roku we wszystkich sektorach nieruchomości na terenie Europy spodziewamy się zaobserwować trzy główne trendy. Po pierwsze stabilizację makroekonomiczną w okresie postcovidowym, w tym trendy związane z samą pandemią. Po drugie poszukiwanie nowych, alternatywnych obszarów inwestycyjnych. Wydaje się, że wzrost stóp procentowych nastąpi nie wcześniej niż w 2023 r., więc popyt na inwestycje w sektorze nieruchomości pozostanie na wysokim poziomie. Po trzecie pojawi się więcej działań w kierunku zrównoważonej gospodarki i koncentracja na ESG w obszarze nieruchomości.

Rynek biurowy w 2022 r. będzie zmierzał w kierunku nowych modeli pracy oraz bardziej elastycznych powierzchni biurowych. Nastąpi rozwój przestrzeni coworkingowych. Będzie też rósł popyt na powierzchnie biurowe zgodne ze standardami ESG. Starsze budynki niespełniające wymogów znajdą się poza kręgiem zainteresowań kupujących, głównie obiekty zlokalizowane poza centrami biznesowymi miast: CBD. A należy podkreślić, że podaż nowoczesnej powierzchni biurowej jest nadal niewystarczająca.

W 2022 r. spodziewana jest rekordowa wartość inwestycji transgranicznych. Najwyższego popytu inwestycyjnego można oczekiwać w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Holandii. Sytuacja na rynku biurowym w Polsce maluje się w 2022 r. w jasnych barwach. Popyt utrzyma się na poziomie z roku 2021, a wyższa absorpcja będzie miała pozytywny wpływ na wyniki sektora w kolejnych miesiącach. I podobnie jak w całej Europie, w polskim sektorze biurowym należy spodziewać się rekordowej wartości inwestycji zagranicznych dzięki wysokiej podaży nowoczesnej powierzchni biurowej, która jest obecnie w realizacji.

prof. Thomas Beyerle, dyrektor zarządzający, Catella Property Valuation

 

 

Udostępnij artykuł
Napisane przez