Szukamy kolejnych możliwości inwestycyjnych

Najważniejsze trendy na 2022 r. to po pierwsze ekologia – tutaj deweloperzy wdrażają najnowsze technologie i rozwiązania dla ochrony środowiska i klimatu. Takie są także oczekiwania naszych klientów. W roku 2021 jako grupa podjęliśmy decyzję o przejściu w procesach budowlanych w 100 proc. na energię ze źródeł odnawialnych do końca 2024 r. Zamierzamy to osiągnąć, uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a od 2024 r. wyłącznie energii zielonej. Po drugie ESG – jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce ogłosiliśmy strategię ESG.

Po trzecie nowe preferencje i wymagania klientów, na co wpływ wywarła i wciąż wywiera pandemia. Kupujący szukają elastycznie zaprojektowanych i wygodnych mieszkań, w których będą mogli łączyć życie codzienne z pracą zdalną. Chętniej wybierają lokale z balkonami lub tarasami. Zauważamy ponadto większe zainteresowanie osiedlami położonymi blisko zieleni, w spokojnych okolicach. Jednak oczywiście bardzo ważnym aspektem jest doskonała i szybka komunikacja pomiędzy centrum a innymi dzielnicami danego miasta. Po czwarte trend koncentrowania się sfery zakupowej i usługowej w obrębie osiedla – pandemia spowodowała, że nasi klienci unikają dużych obiektów i zatłoczonych miejsc, a jak najwięcej spraw chcą załatwić w pobliżu miejsca zamieszkania. Jest to koncepcja 15-minutowych miast.

Nasze plany inwestycyjne są rozpisane na kilkanaście najbliższych lat i jednocześnie dobrze zabezpieczone w zakresie możliwości ich sfinansowania. Jesteśmy zdeterminowani, by skokowo zwiększać skalę działalności grupy Robyg. W tym celu szukamy kolejnych możliwości inwestycyjnych i planujemy dalsze inwestycje w grunty. Mamy na ten cel zabezpieczone znaczące środki finansowe i wciąż rozbudowujemy nasz program finansowania.

Wojciech Zbigniew Okoński, prezes zarządu, Robyg

Udostępnij artykuł
Napisane przez