Szybko do przodu i mniej greenwashingu

To ważny rok dla ESG i zrównoważonego rozwoju. W życie wejdzie szereg nowych aktów prawnych, które w kolejnych latach wpłyną na działalność przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia będzie też wynik wyborów do europarlamentu na wiosnę i wyborów prezydenckich w USA na jesieni oraz decyzja o kolejnej kadencji szefowej KE.      

W 2024 r. Polska może doczekać się pierwszego polskiego prawa klimatycznego i wdrożenia kolejnej już nowelizacji dyrektywy o OZE (REDIII). Ten rok powinien też przynieść implementację dyrektywy o ochronie sygnalistów. W lipcu z kolei zacznie obowiązywać kolejna grupa krajowych przepisów, które wdrażają dyrektywę o jednorazowych przedmiotach z plastiku (SUP) z 2019 r.

Gra także w niebieskie?

Na szczeblu UE wchodzić już najpewniej w życie zaczną procedowane projekty: dyrektywa o należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD), dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), dyrektywa o przestępstwach przeciwko środowisku, prawo o odbudowie przyrody oraz tzw. zakaz greenwashingu, czyli dyrektywy o oświadczeniach środowiskowych i wzmacnianiu pozycji konsumenta, a także rozporządzanie o ekoprojektowaniu czy ratingach ESG i akt o AI.

Możliwe, że zobaczymy przebudowę rozporządzania SFDR. Rozpędu nabiorą prace m.in. nad pakietem wiatrowym i unią rynków kapitałowych, reformą rynku energii elektrycznej i unii celnej – tam także nie zabraknie zrównoważoności. Celem KE będzie m.in. redukcja o 25% obciążeń wymogami sprawozdawczymi firm. Niewykluczone, że w przyszłym roku poznamy też propozycję Europejskiego Niebieskiego Ładu, czyli nowego prawa wodnego oraz nowe przepisy o europejskich radach zakładowych. Na unijnej agendzie znajdą się też m.in. transformacja cyfrowa firm i usług publicznych, cyberbezpieczeństwo, bioprodukcja oraz walka z rakiem.

Plastik i paliwa na cenzurowanym

Ponadeuropejska polityka klimatyczna też nie będzie spoczywać na laurach. W 2024 prawdopodobnie zakończą się negocjacje nad traktatem o plastiku ONZ, czyli wiążącego porozumienia w sprawie zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi. Ma on wprowadzić do globalnej gospodarki szereg nowych zasad odnośnie do całego cyklu życia tworzyw sztucznych. A także uprościć i uspójnić globalne zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych i ich recyklingiem.

W 2024 r. niewykluczone jest też podjęcie próby reformy opartego na konsensusie ok. 200 państw procesu decyzyjnego międzyrządowych konferencji klimatycznych COP, który obowiązuje od lat 90. Przepisy pozwalają na jego zmianę przy 75% poparciu państw, np. na większość kwalifikowaną. W 2023 r. do prawie 130 urosła koalicja państw, które na forum ONZ domagają się wyznaczenia ram i dat dla odejścia od wszystkich paliw kopalnych. Na szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju nastąpił w tym względzie historyczny przełom, ale nie tak ambitny, wiążący i szybki, jak liczyło wielu przywódców.

Działo będzie się też dużo na styku biznesu, rządów, przyrody i bioróżnorodności, także za sprawą konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w Kolumbii (COP16).

Agata Kłapeć, Founding Director, ESG Insider

(materiał opublikowany po raz pierwszy w Trendy 2024 w grudniu 2023 r.)

Udostępnij artykuł
Napisane przez