Taniej przy Kajki

POZNAŃ Po raz drugi będzie można wziąć udział w przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Michała Kajki 13 i 15 na poznańskich Jeżycach. Parcela o powierzchni 2431 mkw., w skład której wchodzą działka nr 55/6 oraz cztery sąsiednie, stanowi własność Miasta Poznania. Teren, zabudowany budynkami o funkcji niemieszkalnej (obecnie opuszczonymi i nieużytkowanymi), zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową. Przetarg wyznaczony został na 27 czerwca, a cena wywoławcza ustalona na 2,5 mln zł. W pierwszym przetargu (16 lutego br.) cena wywoławcza wynosiła 3,7 mln zł.

 

Link do przetargu

Udostępnij artykuł
Napisane przez