TG Park łapie grunt

RADOM Spółka TG Park Północ z siedzibą w Radomiu nabyła od miasta w przetargu działki nr 9/1, 9/106, 9/180, 9/188 i 9/231 o łącznej powierzchni 8,2 ha położone przy ul. Energetyków. Cena sprzedaży wyniosła 7,15 mln zł. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale zgodnie ze studium jest to obszar zabudowy usługowo-przemysłowej. TG Park dostarcza oraz wynajmuje powierzchnie magazynowe i logistyczne.

Udostępnij artykuł
Napisane przez